Les quatre “E” de l’Educació. Canviem les “E”.

Exhortació, Expectació, Emulació i Exemple. Tradicionalment, aquestes han estat les quatre E predominants en el món educatiu, ja sigui escolar com familiar,  a l’hora d’ensenyar continguts i aprendre’ls com en l’educació en valors. Tan parlem d’educació formal com la que es dóna fora de l’ambient acadèmic o escolar. Malauradament, la última E, amb la única que … continua llegint…

%d bloggers like this: