Reflexologia

LA REFLEXOLOGIA

Per Sandra Bartrina.

Moltes recerques han demostrat que en els peus existeixen gran quantitat de terminacions que connecten i influeixen en l’organisme. De totes les zones reflecteixes del cos, els peus es consideren una de les més bones per restablir l’equilibri de tot el nostre organisme. És necessari doncs, que canviem la forma d’apreciar aquesta part del nostre cos ignorada fins ara. Doncs no solament son receptors de corrents nervioses del nostre cos, sinó també importants pols d’energia connectats amb el magnetisme de la terra. Quan els aïllem, en enfundar-los en el calçat, perdem grans canals de comunicació energètica.
És fàcil deduir la importància de la reflexologia podal, amb la qual es pot aconseguir restaurar l’equilibri funcional de tot l’organisme, posant en acció tant els estímuls interns com a externs que participen en les manifestacions de la vida.
La teràpia consisteix a produir reaccions curativas per mitjà d’estímuls sobre les terminacions nervioses. Segons la necessitat i l’estimul del moment, elaborant llavors els enzims, hormones, pro-vitamines i respostes nervioses necessàries per restablir el seu normal funcionament. Per mitjà del massatge s’estimulen totes les forces positives produint una intensa fluïdesa del reg sanguini i limfàtic indispensable per a la nutrició cel•lular i eliminació de deixalles.
La reflexologia ens permet incidir i treballar com a terapeutes qualsevol malaltia.

 

LA REFLEXOLOGÍA

Por Sandra Bartrina.

Muchas investigaciones han demostrado que en los pies existen gran cantidad de terminaciones que conectan e influyen en el organismo. De todas las zonas reflejas del cuerpo, los pies se consideran una de las más buenas para restablecer el equilibrio de todo nuestro organismo. Es necesario pues, que cambiemos la forma de apreciar esa parte de nuestro cuerpo ignorada hasta ahora. Pues no solo so receptores de corrientes nerviosas de nuestro cuerpo, sino también importantes polos de energía conectados con el magnetismo de la tierra. Cuando los aislamos, al enfundarlos en el calzado, perdemos grandes canales de comunicación energética.
Es fácil deducir la importancia de la reflexología podal, con la cual se puede conseguir restaurar el equilibrio funcional de todo el organismo, poniendo en acción tanto los estímulos internos como externos que participan en las manifestaciones de la vida.
La terapia consiste en producir reacciones curativas por medio de estímulos sobre las terminaciones nerviosas. Según la necesidad y el estimulo del momento, elaborando entonces las enzimas, hormonas, pro-vitaminas y respuestas nerviosas necesarias para restablecer su normal funcionamiento. Por medio del masaje se estimulan todas las fuerzas positivas produciendo una intensa fluidez del riego sanguíneo y linfático indispensable para la nutrición celular y eliminación de desechos.
La reflexología nos permite incidir y trabajar como terapeutas cualquier enfermedad.

Leave a Comment

%d bloggers like this: